Klubben

Klubben

Kort om klubben


Halmstads Tennisklubb är Halmstads äldsta tennisklubb. Bildad 12 januari 1926, alltså drygt 90 år.


Verksamheten bedrevs länge i Halmstads tennishall vid rondellen i centrum samt vid utomhusbanorna vid Sannarps idrottsplats. Sedan 2006 har vi flyttat huvuddelen av våra aktiviteter till Söndrumshallen. Men vi bedriver fortfarande tennisträningarna i halmstads tennishall. Läs mer här om hur det fungerar mellan hallarna och klubbarna i halmstad.


Halmstads TK är en förening för motionstennis där vi organiserar spel och träning till självkostnadspris. Formen för det organiserade spelet anpassas och utvecklas efter medlemmarnas önskemål.

Medlemsavgift

För att delta i föreningens aktiviteter tar vi ut en medlemsavgift på 150 kr/år eller 200 kr per familj och år. 

Information för Medlemmar


2024-02-25

Kontaktuppgifter till ordförande och kassör borttagna på grund av upprepade bedrägeriförsök där personer försöker låtsas att de är ordförande och begär brådskande betalning.


2021-04-17

Historia kring Landstingets Tennisklubb finns nu längre ned på sidan.


2021-01-05

HTK passerade 100 aktiva medlemmar under 2020.


2020-08-26

Styrelsen reviderat GDPR rutinen med plats för fler påskrifter.


2019-03-03

Styrelsens mötesprotokoll är nu publicerade. Dessa finner du genom att logga in på hemsidan.


Medlemsantal:

2023: 118 st

2022: 109 st

2021: 145 st

2020: 116 st

2019: 80 st

2018: 65 st

2017: 66 st

2016: 57 st


Hemsidebesök:

2023-24,   28 400 st, genomsnittstid 14 sek.

2022-23,   20 539 st, genomsnittstid 24 sek.

2021-22,   20 220 st, genomsnittstid 24 sek.

2020-21,   19 276 st, genomsnittstid 20 sek.

2019-20,   19 613 st, genomsnittstid 16 sek.

2018-19,   19 572 st, genomsnittstid 16 sek.

2017-18,    5 640 st, genomsnittstid 30 sek.

2016-17,    3 606 st, genomsnittstid 44 sek.

2015-16,    2 444 st, genomsnittstid 15 sek.

2014-15,    1 815 st, genomsnittstid 26 sek.

2013-14,    1 360 st, genomsnittstid 22 sek.


Hemsidan startades:

2013-01-29

Styrelse

Ordförande

Ole Olsson

Kassör

Lars Wikström

Fagered Nyborg 306

311 62 Ullared

kassor@halmstadstk.se

Ledamot

Ansvarig för Herrdubbel och sommartennis.

Bertil Alvén

070-6261232

bertil@alven.se

Suppleant

Maud Lövgren

070-3179196

maud.lovgren@outlook.com

Vice ordförande

Ansvarig för Hemsida, Herrsingel och mixdubbel fasta par

Lars Uddstrand

0705676065

lars.uddstrand@gmail.com

Sekreterare

Ansvarig för singelträning

Bodil Klingvall

070-9224461

bodil.klingvall@gmail.com

Ledamot

Ansvarig för Damdubbel, Damsingel och Träningar

Anders Wirfält

070-9718288

awirfalt@gmail.com

Suppleant

Ansvarig för HCP dubbel dam

Margareta Norlander

070-2130626

norlander.margareta@gmail.com

Andra roller i HTK

Tränare

Laurent Blot

073-5540722

aringkvist@yahoo.se

Valberedning

Friederike Trollstad

072-1646723

finch@bahnhof.se

Ansvarig för mixdubbel On 19-21

Elisabeth Skog

073-65 70 173

elisabeth.skog@gmail.com

Valberedning

Ansvarig för mixdubbel må 19-20

Eva Engdahl

070-2486500

eva@emblabiopati.se

Klubbens hemmahörande adress


Bäckagårdsvägen 130

30241 Halmstad

Hantering av personumgifter


HTK hanterar medlemarnas personuppgifter enligt dokumentet HTKs rutin för personuppgifter.

En sammanfattning av hur HTK hanterar dina personupgifter


2018 kom den nya lagen gällande hantering av personuppgifter. Som förening är vi skyldiga att hantera dina uppgifter på ett korrekt sätt och informera om hur vi hanterar dem.  


I korthet så hanterar vi enbart följande data: För och efternamn, mail, tel, underlag för fakturering(tex. spelargrupper, familjemedlemskap), om personen har någon roll kopplat till föreningen tex ledamot mm. Medlem har rätt att i HTKs register använda ett alias om medlemmen vill skydda sin identitet.

HTK samlar INTE in uppgifter om personnummer.Då HTK som förening just organiserar seriespel som bygger på att man skall kunna kontakta varandra vid spelarbyten mm, så kommer era kontaktuppgifter (För och efternamn, mail, tel) vara synliga för andra medlemmar i klubben i respektive seriespel. Spelscheman mailas ut och finns även att tillgå genom att logga in på hemsidan via lösenord. HTK administrerar seriespelen via google docs. Spelscheman sätts även upp på anslagstavlan i tennishallen.


Som medlem har man rätt att få tillgång till sina personuppgifter. HTK delger personuppgifter genom att; uppgifterna framgår på fakturan, samt ges ut vid begäran men begränsat till att endast ge ut information till samma person som ber om det.


Personuppgiftsansvariga för HTK är styrelsen

Lite historia. HTKs gamla och ej aktuella stadgar med senaste ändring från 1943 finns via denna länk. 

HTKs abonnemang

Aktiviteter kopplat till årsmötet

Mer om klubbens och dess historia.


En resumé i samband med 90 års firandet.


Halmstad Tennisklubb är Stadens äldsta tennisklubb, från början Halmstad Lawn Tennis Club. Den bildades den 12 januari 1926. 18 intresserade spelare slöt upp och i stadgarna stod att läsa "såväl damer som herrar och varje välfrejdad person kan antagas"som medlem.Lördag den 8 oktober firas jubileet med  nostalgisk tillbakablick och mingel. Inbjudna är några av stadens stora tennisprofiler från de sista 40 åren.


Tennisklubbar i  norra Halland var dock tidigare med den vita sporten,  mycket  beroende på att Gustav V introducerat sporten för Göteborgssocieteten i Särö Tennisklubb redan 1879.


Till en början var det ofta svårt att hitta banor, men 1936 kunde Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall u.p.a. inviga sin nyuppförda hall vid Rondellen ,Karl XI:s väg .Hallen fyller alltså 80 år och fortfar att vara till glädje för Halmstads tennisspelare. Den nya hallen satte ytterligare fart på tennisintresset. Då i mångt och mycket en sport för de bättre bemedlade, vilket nog gällde ända  fram på 1960- och 1970-talet, då stora svenska framgångar gjorde tennisen mer folklig. Kommunerna byggde nu ut asfaltbanor för utomhusspel i olika stadsdelar, där de unga kunde nöta bollar, racketar och skor. Orsaken till genombrottet stavades förstås Björn Borg.


1976 kunde Halmstads Tennisklubb fira 50-årsjubileum med uppvisningsspel i Tennishallen med fyra spelare som var eller hade varit medlemmar i HTK, Mikael Carlsson, Henrik Andrén, Olle Palmér och Tenny Svensson. Tenny är en av få att stoltsera med en seger över Björn Borg i meritlistan och är en av klubbens främsta spelare genom tiderna.


Ett strävsamt par som belönades i samband med halvsekeljubiléet var Kurt Davidson (bror till legendaren Sven Davidson) och Gunnar Johansson. ”Från början betydde de mest som spelare, numera mest som ledare”, sade Hallands Tennisförbunds ordförande Carl–Boris Francke i hyllningstalet. Gunnar var under en period liksom Henrik Andrén HTKs ordförande.


Vid denna tid skötte man också Sannarpsbanorna ,man ordnade DM regelbundet i de olika åldersklasserna, hade herrlag i Allsvenska seriespelet liksom damlag  i Hallandsserien och träningsgrupper. Under många år arrangerades de klassiska Jul- och Nyårsturneringarna Bröderna Axel och Torsten Olssons Vandringspris liksom Ingemar Sport Cup och ICA Jätten cup.


Samtidigt växte Söndrums Tennisklubb alltmer och Söndrumshallens inom- och utomhusbanor byggdes ut och så tog STK över elitseriespelet liksom ungdomsverksamheten.När Eddie Ellman 1986 och därefter Barbro Olofsdotter 1996 övertog ordförandeskapet expanderade HTKs motionärstennis kraftigt med alltfler aktiviteter. Detta är fortfarande HTKs inriktning med herr- dam- och mixedspel med träning för glada amatörer från yngre medelåldern. Detta under den skicklige tennistränaren Kurt ”Kutte” Johanssons ledning.


Utbytet med danska KB är sedan början av 90-talet ett återkommande inslag,liksom med klubbar i närområdet. Länge drev också klubben den omåttligt populära 100-mannatennisen under juli från 1990 och en bit in på 2000-talet - en dubbelturnering med sinnrikt handicapsystem som gjorde att elitspelare kunde möta motionsgubbar, utan att för den skull känna sig säkra på en vinst.


Tiderna har dock förändrats. Nu konkurrerar  den nyligen i Sverige introducerade Padeln, ett byte som stadens meriterade damtennisspelare Sofia Arvidsson gjort.Sofia liksom Tenny Svensson kommer att medverka i HTKs Jubileum i Tennishallen ."Då får Sofia förklara sitt avhopp till Padeln "säger skämtsamt klubbens nuvarande ordförande Ole Olsson och hälsar alla välkomna på mingel  lördag em i vår anrika tennishall, som sett så många tennisprofiler passera revy.


En text sammanfattad av; Anders Aili.

Historia kring Landstingets Tennisklubb som 2020-01-01 gick samman med HTK.

Under åren 1970- och 1980 talet var intresset för tennisen mycket stort tack vare Björn Borgs

framgångar. Inom landstinget Halland fanns i södra regionen möjlighet för anställda att utöva tennis genom Landstingets Motionsklubb eller Länssjukhusets IF som dock inte hade prioriterat tennisen i sitt utbud till medlemmarna.

 

1981 bildades en arbetsgrupp som hade till uppgift att undersöka möjligheterna att bilda en egen tennisförening inom Hallands läns landstingskommuns centralförvaltning som då skulle vara öppen för alla tennisintresserade från hela södra landstingsregionen. För att kunna arbeta vidare var man tvungen att inhämta tillstånd från LMK och LIF att bilda en egen fristående tennisklubb. Första protokollförda mötet i interimstyrelsen är daterat 8 dec 1981. Efter några möten i interimstyrelsen togs den 10 juni 1982 beslut om att bilda Landstingets Tennisklubb och där valdes LTK:s första styrelse. Lennart Blixt som varit interimstyrelsens ordförande valdes till föreningens första ordförande.

 

LTK fick tillstånd att bedriva sin tennisverksamhet på utomhusbanorna belägna vid Södra Vårdskolan på Vapnöhöjden. I augusti 1982 höll man sitt första KM i damsingel och herrsingel. För enskild medlem kostade det 5:- kronor att förhyra en tennistimme vid vårdskolan. Höstterminen 1982 hade man tecknat avtal med Söndrumshallens ekonomiska förening om 5 inomhustimmar per vecka för att bedriva tävlings- och kursverksamhet. Då intresset var stort utökades detta med 2 timmar 1983. Ansvariga tränare för kursverksamheten var under dom första åren ledamöter inom LTK:s styrelse som gav deltagarna den första inblicken och kunskapen i tennisens svåra konst. Därefter har man haft timarvodes tränare från i första hand Söndrums tennisklubb. För att kunna förhyra timmar i Söndrumshallen ansökte man om ett ekonomiskt bidrag från Landstinget, men fick avslag på sin begäran. För att då erhålla en ekonomisk grundplåt för verksamheten fick man ansöka om ett borgenslån i Sparbanken på 7000:- och där ledamöterna i styrelsen gick in med personlig borgen för lånet. Det första bidraget från Landstinget kom först 1987 genom att man beviljade ett friskvårdsbidrag

om 5000:- per år.


LTK har under dom gångna åren förutom sin kurs- och tävlingsverksamhet även haft tennisutbyte med andra föreningar och klubbar i och utanför Halmstad. Mellan 1990 och 2005 hade man ett årligt utbyte med en tennissektion i Helsingborg tillhörande Helsingborgs sjukvårdsdistrikts idrottsförening. LTK har även arrangerat egna tävlingar utomhus under sommarmånaderna.


De sista 20 åren har en intensiv tränings- och spelverksamhet bedrivits. Allt från singel, dubbel och mixedspel samt tränarledd träning ledd av Marek Drogocz. Sedan några år har dialog förts med HTK om att gå samman och detta genomfördes 2020.