Köpvillkor

Köpvillkor för HTKs träning och seriespel

På den här sidan kan du läsa om de köpvillkor som gäller för HTKs träning och seriespel.

Din beställning

HTK erbjuder anmälan till aktiviteter i form av träning och seriespel terminsvis*** via hemsida eller mailutskick. 

 

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till respektive gruppansvarig för den aktuella aktiviteten. 

 

Därefter får du en bekräftelse (orderbekräftelse*) via mail från respektive gruppansvarig om att du är antagen till aktiviteten. 

 

Betalning

HTK skickar ut faktura strax efter respektive terminsstart. Fakturan skickas ut till den mailadress som anmälaren har uppgivit som sin mailadress.  

Fakturamottagaren har 30 dagar på sig att betala fakturan. 

 

Avgift

Vid deltagande i aktiviteter arrangerade av Halmstads tennisklubb tas en avgift ut innehållande banhyra och i förekommande fall lön för tränare och bollar vid deltagande i träningsgrupp.

 

Avgiften för aktiviteten kan komma att variera från termin till termin beroende på hur många det är som delar på respektive abonnemang.

 

Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp.

 

En person som har anmält intresse och blivit antagen till en aktivitet har rätt att inte bli debiterad för denna aktivitet endast om personen senast 14** dagar efter erhållen bekräftelse* har meddelat klart och tydligt till respektive spelaransvarig via mail att personen ångrar sin anmälan till aktiviteten.  

 

En person som hoppar av under pågående termin utan att skaffa en ersättare kan inte få pengar tillbaka för den terminen.


Vid utebliven tränare

Vi har bara en tränare. Skulle det vara så att tränaren är sjuk så har vi tillgång till hallen för spel utan tränare och bollar. Ta med egna bollar vid dessa tillfällen.

Tränaren skall meddela gruppen i så god tid som möjligt att träningstillfället uteblir.

En kreditsumma motsvarande tränararvodet per uteblivet tillfälle under pågående period kommer att dras av vid nästkommande fakturaperiod.

 

Vid skada under pågående termin

I händelse av att en deltagare måste hoppa av p g a skada eller dylikt under pågående termin gäller det för han/henne att försöka skaffa ersättare, som i så fall får stå för sin andel av terminskostnaden. HTK kan endast reglera avgiften på nästkommande faktura om en ersättare kan gå in för den som hoppar av och detta har fått godkänt av gruppansvarig. 

 

Det är även tillåtet att lösa avgiftens uppdelning sinsemellan den spelare som hoppar av och dess ersättare. 

 

Personuppgifter

Läs mer om hur HTK behandlar personuppgifter på här

*

“erhållen bekräftelse” syftar till bekräftelse om deltagande i aktivitet så kallad orderbekräftelse skulle denna orderbekräftelse inte ha skickats ut gäller utskick av terminens första spelschema som orderbekräftelse. 

 

**

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/

Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag.

 

***

termin avser en period vanligtvis hösttermin (augusti-december), vårtermin (januari-juni) eller sommartermin (maj-augusti).